United EuropeUnia Europejska
Centrala: +48 33 860 49 50
Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0 Zobacz swój koszyk

Projekty w ramach dotacji unijnych

 

„Opracowanie nowych rozwiązań technologicznych dla zastosowania w produkcji nowoczesnych tłumików i końcówek sportowych”

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowych technologii do produkcji tłumików i ich komponentów, co będzie kontynuacją strategii firmy, a jest wynikiem zainteresowania klientów UE,  kolejny kamień milowy to wprowadzenie do oferty tłumika, który będzie lżejszy, trwalszy a jego produkcja bazowała będzie na niższych kosztach produkcji w wyniku planowanych innowacji technologicznych. Rezultatem wdrożenia projektu będą:

  1. zmiana technologii w zakresie perforacji rur wewnętrznych tłumika
  2. nowe rozwiązania w zakresie tłoczenia i kształtowania blachy na zimno
  3. – wdrożenie spawania wzdłużnego blachy, przeznaczonej na płaszcze zewnętrzne tłumika oraz końcówki wylotowe układu wydechowego
  4. montaż końcowy zastępujący spawanie procesem zaciskania komponentów tłumika

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.06.2017 r.

Numer projektu: POIR 01.02.00-00-0290/16

Wartość: 6 019 079,46 zł

Wartość dofinansowania: 3 009 539,77 zł


PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły a przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA 57015 (2020 N). Cel projektu: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Planowane efekty: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

BENEFICJENT: ULTER SPORT SP. ZO.O.

Nr Umowy: POIR.03.04.00-24-0054/20-00
Wartość Projektu: 317 024,28 zł
Wartość dofinansowania: 317 024,28 zł


Projekt „Opracowanie innowacyjnych aktywnych układów wydechowych i urządzeń akustycznych dla nowoczesnych pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz rozwój technologii ich produkcji, oparty na zaprojektowaniu, skonstruowaniu i wykonaniu innowacyjnych gniazd tłoczenia i spawania” realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie nowych aktywnych układów wydechowych do samochodów osobowych (dedykowanych dla pojazdów z silnikami spalinowymi i hybrydowymi), urządzeń akustycznych (dedykowanych dla samochodów elektrycznych i hybrydowych) oraz innowacyjnej technologii tłoczenia i spawania. Efektem realizowanego projektu będą nowe produkty: Electric Valve Premium System (układy wydechowe z zaworami klapowymi), Sound Generator System (specjalizowany generator dźwięku) - będą to produkty wysoce spersonalizowane – dopasowane do potrzeb klienta i jego samochodu, aby spełniać oczekiwania pod względem użytkowym, jak i jakościowym.

Efektem projektu będzie również innowacyjna technologia tłoczenia oraz technologia spawania.

Termin realizacji projektu: 01.11.2021 r. – 31.12.2023 r.
Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych projektu: 8 432 294,48 zł.
Dofinansowanie projektu: 4 315 461,75 zł